Monthly Archives

януари 2020

  • 5 Things

    5 неща, които да спрем през 2020

    2020 е нова година, ново десетилетие, но и продължение на това, което сме постигнали в предишните. Като първи пост за годината искам да споделя някои неща, които си мисля, че всички трябва да спрем да правим…

    януари 3, 2020