Daily Archives

December 28, 2016

  • Beauty

    2016 Beauty Faves

      Не знам кога 2016 отлетя, но се радвам, че е към своя край. Тази година ми се стори безкрайна, защото се случиха толкова много неща, както хубави, така и не толкова хубави. Без…

    December 28, 2016