Daily Archives

January 1, 2016

  • Looking back, seeing forward: 2016 Resolutions

    През последните няколко години, в последните дни на старата година или в първите дни на новата си правя пост с желания, цели и идеи за следващата година. Това се случва от няколко години насам –…

    January 1, 2016