Daily Archives

December 25, 2015

  • On the Twelfth Day of Christmas: All My Best Wishes

    На 12тия ден на Коледа искам да ви пожелая Весела Коледа! Без да се разливам безметежно в размисли и страсти! Много мислех какъв да е последния пост, който се пада на Коледа, след маратона от…

    December 25, 2015