Daily Archives

декември 25, 2015

  • Uncategorized

    On the Twelfth Day of Christmas: All My Best Wishes

    На 12тия ден на Коледа искам да ви пожелая Весела Коледа! Без да се разливам безметежно в размисли и страсти! Много мислех какъв да е последния пост, който се пада на Коледа, след маратона от…

    декември 25, 2015