Happening Now

50 неща, които искам да направя докато съм жива

февруари 1, 2014

Ади, наистина успя да направи вълна от постове от този тип, и макар да съм с месец закъсняла поствам моят.

 1. Да завърша всичко на този bucket list, за това всички неща са сравнително реалистични 🙂
 2. Да вдигнем чудна сватба на морето
 3. Да имам поне 2 деца
 4. Да имам куче
 5. Да отида в Тайланд
 6. Да говоря френски
 7. Да си опресня немския
 8. Да имам Kitchen aid
 9. Да направя торта, която е перфектна
 10. Да изпратя родителите си на круиз
 11. Да идем с момчето в Амстердам
 12. Да се науча да програмирам
 13. Да науча Photoshop повече от бейсик
 14. Да видя Beyonce на концерт
 15. Да отида на рейв
 16. Да живея поне месец на остров (Великобритания не се брои)
 17. Да се пенсионирам на 45
 18. Да имам малка сладкарничка
 19. Да доброволствам поне по веднъж в месеца
 20. Да науча някой на нещо
 21. Да съм добър пример за децата си
 22. Да видя фиордите
 23. Да стъпя на всички контитенти  без антарктида, че там е студено (остават ми африка, южна америка и австралия)
 24. Да отида на карнавал в Рио
 25. Да се науча да шия добре
 26. Да ушия quilt
 27. Да присъствам на Fashion Week Runway Show
 28. Да създам голяма медия, която има ценостти и се пише стойностно
 29. Да имам Vlog
 30. Да си запазя приятелствата, които са ми ценни
 31. Да срещам нови хора, които мислят като мен
 32. Да обиколя Европа с кемпър с момчето
 33. Да се науча да снимам с DSLR
 34. Да пътувам от New York до LA с коля (или обратно)
 35. Да видя Гранд Каньона
 36. Да отида на ТED конференция извън България
 37. Да науча някой на английски
 38. Да се науча да карам, ама наистина да карам, а не да изпадам в истерия всеки път като трябва да потегля
 39. Да ходя на фитнес/зумба/танци поне два пъти в седмицата, редовно
 40. Да напиша книга
 41. Да съм позитивна
 42. Да живея в къща с басейн
 43. Да се науча да ям шкембе чорба
 44. Да се науча да карам сърф
 45. Да бъда по-тръпелива
 46. Да съм здрава
 47. Семейството ми да е щастлливо и здраво
 48. Да успея да изуча децата си така както моите родители са ме изучили
 49. Да продължа да карам родителите ми да са горди с мен
 50. Да успея да оставя нещо след мен, което да е стойностно

===

 1. To complete all of this bucket list, that is why all things are fairly realistic 🙂
 2. To have a wonderful wedding atthe sea
 3. To have at least 2 children
 4. To have a dog
 5. To go in Thailand
 6. To speak French
 7. To refresh my German
 8. To own a Kitchenaid
 9. To make a cake that is perfect
 10. To send my parents on a cruise
 11. To go with the guy in Amsterdam
 12. To learn to program
 13. To learn Photoshop more than Basic
 14. To see Beyonce in concert
 15. To go to a rave
 16. At least for a month to live on on island (UK doesn’t count)
 17. To retire at 45
 18. To have a small bakery
 19. To volunteer at least once a month
 20. To teach someone something
 21. To be a good example for my children
 22. To see the fjords
 23. To go to all continents except Antarctica , there is too damn cold ( I have left Africa, South America and Australia)
 24. To go to the carnival in Rio
 25. To learn to sew well
 26. To sew quilt
 27. To attend the Fashion Week Runway Show
 28. To create a great media that has PriceStat and write value
 29. I have a Vlog
 30. To keep my friendships that are most precious
 31. To meet new people who think like me
 32. To travel around Europe with the boy in a camper
 33. To learn to shoot with a DSLR
 34. To travel from New York to LA by car  ( or vice versa) Roadtrip baby!
 35. To see the Grand Canyon
 36. Let go of the TED conference outside Bulgaria
 37. Teach someone to speak English
 38. To learn to drive , really drive , not be a hysterical wreck every time I have to hit the road
 39. Going to the gym / Zumba / dance at least twice a week, regularly
 40. Write a book
 41. To stay positive
 42. To live in a house with a pool
 43. To learn to eat tripe soup
 44. Learn to surf
 45. To be more patient. really. really.
 46. Be healthy
 47. Have a happy and healthy family
 48. Be able to provide to my children the education my parents provided me. (for which I will be eternally thankful)
 49. Continue to make my parents are proud
 50. Toleave something behind me , which is worth
(Visited 94 times, 1 visits today)

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply