Browsing Tag

looking ahead

  • Uncategorized

    Looking back, seeing forward: 2016 Resolutions

    През последните няколко години, в последните дни на старата година или в първите дни на новата си правя пост с желания, цели и идеи за следващата година. Това се случва от няколко години насам –…

    януари 1, 2016