Daily Archives

юни 14, 2015

  • Happening Now

    30 неща преди 30: overview

    Днес ставам на 30! И е странно, прекрасно, очаквано и неочаквано едновременно. От няколко месеца съм в някаква странна душевна ситуация, в която мисля и премислям – какво съм постигнала за тези 30 години, и…

    юни 14, 2015