Daily Archives

April 8, 2015

  • Beauty

    Lip Review: Purples 

    Когато реша, че нещо ми харесва, всъщност се оказва, че несъзнателно започвам да събирам много от това нещо по-много. Такъв е случаят с моите сиви жилетки , с черните ми палта, и да, с…

    April 8, 2015