Daily Archives

декември 9, 2012

  • Advertising

    Cream with Spirit

    [youtube http://www.youtube.com/watch?v=gP8w6Rx8R_Y] Не съм алкохолен фен, но има неща, които са много вкусни и много обичам. Baileys е едно от тези неща и напоследък е тема на разговор и качествен контрол заради две неща…

    декември 9, 2012